Джин Джу Фенг

16 жылдық өндірістік тәжірибе

Домна пешінің бұрғылау құбыры